Trening i arbeidstid = økt trivsel og produktivitet

Personlig trening i arbeidstiden 

Trening i arbeidstiden kan høres skremmende ut for arbeidsgivere og ledere, men det bør ikke være. Trening i arbeidstiden viser seg å være en effektiv metode for å få opp produktiviteten samtidig senke korttidsfraværet. Dette kommer frem i en undersøkelse fra 2015 gjort av Just Bendix Justesen. 

Stillesitting og inaktivitet er en trussel mot folkehelsen. Flere og flere arbeidsplasser baserer seg rundt å sitte foran en datamaskin store deler av arbeidsdagen. Det er vi mennesker faktisk ikke laget for, vi er laget for å bevege oss! Ettersom digitaliseringen har skutt fart arbeider vi mer hjemmefra og i de samme omgivelsene hver eneste dag. Møtene man fysisk reiste til er erstattet med skype, zoom, hangouts eller lignende hvor man blir sittende på en stol og foran en pc skjerm hele dagen.

Det finnes flere metoder å øke trivselen og miljøet blant ansatte på arbeidsplassen, men en av de mest effektive metodene kan være å sette opp trening i arbeidstiden.  

Mange bedrifter tilbyr subsidiært trening i arbeidstiden ved at man dekker hele eller en del av månedsabonnementet hos en treningskjede eller et treningssenter. Den store forskjellen med Fornebu PT studio er at dine ansatte vil få personlig oppfølging av erfarne trenere som kan motivere og engasjere. Det vil si at det vil være et tilbud for de som ikke trener eller har kommet i gang med treningen, så vel som de som er aktive i dag.

Størst fordel med personlig oppfølging

I undersøkelsen forsket Justesen på hvor stor effekt individuelt tilpasset trening hadde på kontorarbeidere innen effektivitet, fravær og arbeid under sykdom. 

Her kom det frem at korttidssykefraværet kan bli halvert etter at ansatte har fått et tilpasset treningsopplegg, tidsrom og motivasjon til å trene. 

Produktivitet og helsefordeler

I studien kom det frem at gruppen som trente en time hver uke med personlig tilpasset trening steg i snitt 5 prosent i produktivitet og den generelle helsen økte med 11 prosent.  

Senker skuldrene til ansatte

Gjennom å ha trening for ansatte i arbeidstiden dannes en aksept for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette skaper et bra klima for trening og kan hjelpe ansatte med å opprettholde treningen hver uke. 

Helse ambassadør

Kontorarbeiderne som var med i undersøkelsen fikk personlige tilrettelagte treningsprogram av en personlig trener med oppfølging av kolleger som meldte seg som helse ambassadører. Det var rundt 1 ambassadør for hver 10-15 ansatte. Helse ambassadørene fulgte opp ansatte og hadde ansvar for å holde treningsmotivasjonen oppe utenfor treningstidene. 

Krav fra myndighetene

Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiveren å vurdere tiltak for fysisk aktivitet. Det er opp til virksomheten å vurdere hva som kan redusere inaktivitet så mye som mulig. Disse vurderingene er i tilknytning til HMS arbeidet i virksomheten. 

I Arbeidsmiljølovens paragraf 3–4 står det: “Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne.”

Dette er et krav som ikke er veldig utbredt blant arbeidsgivere og arbeidstakere. Myndighetene legger heller ikke til rette for oppfølging av arbeidsgivere. 

Så vær en kreativ leder som tar vare på dine ansatte, øker produktiviteten og trivselen på jobben med trening i arbeidstiden.

Fakta om undersøkelsen: 

Just Bendix Justesesen ved Syddansk Universitetet opprettet i 2015 undersøkelsen i sammenheng med doktorgradsavhandlingen: Workplace Health Promotion: Implementing physical activity at the workplace – a change project. 

Over to år deltok 402 danske kontormedarbeidere fra privat og offentlig sektor i undersøkelsen. 

Alle deltakerne fikk en helsesjekk ved starten og slutten av studien. 

Treningsgruppen fikk en time i uken med personlig tilpasset trening. 

Gjennom loddtrekning ble kontormedarbeiderne delt inn slik at halvparten var med i kontrollgruppen og den andre halvparten var med i treningsgruppen. 

Lenke til undersøkelsen: 

https://www.fysio.dk/globalassets/documents/nyheder/ph.d.-thesis_justesen_2015.pdf

Andre fordeler med trening i arbeidstiden: 

  • Arbeidsplasser som legger til rette for trening i arbeidstiden blir umiddelbart mer attraktive i jobbmarkedet. 
  • Trening i arbeidstiden øker ansatte sin energi på jobb,men også privat. 
  • Personlig tilpasset trening øker trivselen og gjør treningen mer gøy. 
  • Trening i arbeidstiden bidrar til at ansatte slipper å tenke på at arbeidet kolliderer med jobb. 
  • Jevnlig trening i arbeidstiden senker korttidsfraværet. 

Fornebu PT Studio har ansatte med mange års utdannelse som personlig trener.  Vi kan skreddersy en personlig avtale for din bedrift slik at du ivaretar dine ansatte. Vårt treningssenter er bare åpent for våre medlemmer så smittervern er ivaretatt på den aller beste måten. Med en personlig trener er det enklere for mange å komme i gang med treningen. Ved å trene sammen med andre vil man styrke samholdet og tilhørighet som bedrift også. Ikke nøl med å komme i gang med trening for dine ansatte – vær fremoverlent!

Kontakt oss for et tilbud til din bedrift

Innholdsfortegnelse

Del innlegget:

Kontaktskjema

Skriv eventuelt hvilken pakke du ønsker.