Fornebu PT Studio – Make a strong body & mind

Vilkår og personvernopplysninger

Fornebu PT-Studio AS

Vilkår for perosnlig trening:

1. PT-avtaler/abonnementer er personlig.

2. PT-avtaler er gyldig i 12 måneder fra kjøpsdato. Ubenyttede timer ved avtalens utløpsdato vil ikke bli refundert med

unntak av tilfeller hvor kunden må avslutte samarbeidet grunnet helt spesielle omstendigheter.

3. PT-abonnementer er løpende avtaler med 4 bindende betalings perioder av 4 uker. Deretter kan avtalen sies opp med 14 dagers varsel.

4. Kunden har rett å til å benytte seg av angreretten ved å gi sin PT skriftlig melding innen 14 dager fra inngåelse av

PT-avtale/abonnement, sml. Angrerettlovens §11. Timer som er benyttet vil ikke bli refundert.

5. En PT time er 50 minutter om ikke annet er avtalt.

6. Avbooking av PT time må skje senest 24 timer før avtalt time. Timer som avlyses senere enn dette, eller hvor

kunden ikke møter opp, vil bli belastet i sin helhet.

7. Kunden er selv ansvarlig for å ha en god allmenn helsetilstand, trening gjennomføres på egen risiko.

8. Fornebu PT-Studio forbeholder seg retten til å erstatte PT ved behov.

Personvernopplysninger:

Denne personvernerklæringen er ment å gi informasjon om hvordan og hvorfor Training Consult AS (Fornebu PT-Studio) samler inn og behandler personopplysninger.

Det er Training Consult AS v/daglig leder som er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn og behandles av Training Consult AS. Ansvaret kan være delegert til en annen stilling i hverdagen.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger:

Behandling av personopplysninger er ikke tiltatt med mindre det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag. Et slikt behandlingsgrunnlag kan eksempelvis være samtykke fra den registrerte, kontrakt (inngåelse av avtale), lov eller at vi som behandlingsansvarlig har en «berettiget interesse» som overstiger den registrertes krav på personvern.

Vårt behandlingsgrunnlag er i hovedsak ved samtykke. Ved oppstart av behandling av dine personopplysninger vil vi alltid gi informasjon om behandlingsgrunnlag.

Dersom Training Consult AS skal behandle personopplysninger til barn under 16 år kreves det samtykke fra de foresatte.

Vår bruk av personopplysninger:

Vi samler inn og behandler personopplysninger for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med våre ansatte (administrering av ansettelsesforhold) og medlemmer (administrering av kundeforhold), inkludert eksempelvis yte god service, informere om våre produkter og tjenester (markedsaktiviteter). Bruk av opplysninger i forbindelse med markedsaktiviteter er basert på samtykke. Vårt kundesystem krever behandling av våre kunders personopplysninger da kunden må logge seg på med egen profil. Opplysninger vi kan registrere er navn, fødselsdato, telefonnummer, epostadresse, postadresse, bilde, type kundeavtale. Det kan også bli journalført helseinformasjon som er vesentlig for trener og vite i forhold til treningen som skal utføres. Vi henter opplysningene fra den registrerte selv.

Utlevering av personopplysninger – bruk av tredjepart:

Registrerte personopplysninger behandles konfidensielt hos oss og det er bare de med tjenstlig behov som vil ha tilgang til våre personregistre. Som hovedregel vil vi derfor heller ikke dele personopplysninger med noen utenfor Training Consult AS. Merk at vi i noen sammenhenger vil være forpliktet i lov til å utlevere dine personopplysninger.

Lagring av personopplysningene og sletting:

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. Dersom du trekker ditt samtykke til behandling av personopplysninger vil vår behandling av dine personopplysninger opphøre, men ikke påvirke lovligheten av en behandling basert på samtykke før samtykket er trukket tilbake.

Dine rettigheter:

Du har rett til å anmode oss om innsyn, korrigering, sletting (med mindre vi er forpliktet til å oppbevare opplysningene), begrensning av behandlingen, og utlevering av personopplysningene dine (dataportabilitet). I tillegg kan du anmode oss om å avslutte behandlingen av personopplysningene (eksempelvis trekke ditt samtykke tilbake). Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen, med mindre vi er forpliktet til annet, innen en måned fra den ble avgitt. Anmodningene kan rettes til vår e-post adresse post@trainingconsult.no.

Dersom du mener vi har brutt personvernregelverket har du mulighet til å klage til Datatilsynet.

Ta gjerne kontakt på vår e-post adresse post@trainingconsult.no dersom du har kommentarer, eller ønsker mer informasjon, om vår behandling av dine personopplysninger.